Σας καλωσορίζουμε στο e-scrap

Λίγα λόγια για την εταιρεία

Η εταιρία e-scrap λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα επιχειρήσεων της  KATALIZATOR.

Είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , ασχολείται αποκλειστικά με την συλλογή και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών,  που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους.

Προτεραιότητα της εταιρείας, είναι η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα, ώστε να μπορεί να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας

https://e-scrap.eu/v1/wp-content/uploads/2017/06/signature-157x87.png

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Εγγυώμαστε την σωστή και υπεύθηνη διαχείρηση όλων των παλιών ηλεκτρονικών σας συσκευών.

Παραλαβή από τον χώρο σας

Προσφέρουμε υπηρεσίες αποκομιδής όλων των ηλεκτρονικών συσκευών από τον χώρο σας. Κλειστε ραντεβού τώρα.

E-waste Δράσεις

Συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων με την διαχείρηση των Ηλ.Αποβλήτων

Στόχος μας

Λιγα Λόγια για εμάς

Δημιουργούμε αξία για την κοινωνία λειτουργώντας  με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, μειώνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές νέας και παλαιάς τεχνολογίας, που μπορεί να είναι επωφελείς για το περιβάλλον, από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνες μετά το τέλος της ζωής τους, γιατί περιέχουν ρυπογόνες ουσίες οι οποίες εάν απορριφθούν ελεύθερα στο περιβάλλον και δεν γίνει υγειονομική ταφή, μπορεί να εισχωρήσουν στο υπέδαφος και να γίνουν ιδιαίτερα επιβλαβείς.
Συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην πράσινη ενέργεια η Katalizator (e-scrap), ανακυκλώνοντας συσκευές παλαιάς και νέας τεχνολογίας, φροντίζει για την αξιοποίηση των υλικών αυτών.

Το e-scrap είναι μια υπηρεσία της Katalizator . Είμαστε μια αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Θέση Κοκκιναράς, 194 41 Κορωπί-Αττική
210 6020285

Φόρμα Επικοινωνίας